محافظت کردن از خانه در مقابله با موریانه در یک لانه زیرزمینی، موریانه‌ها با یک ملکه زندگی می‌کنند. مقابله با موریانه ها در واقع همان مقابله با ملکه خواهد بود. زیرا موریانه‌ها‌ وظیفه دارند به ملکه خدمت کنند تا شرایط برای تخم‌گذاری او فراهم شود. ملکه سه نوع موریانه تولید خواهد کرد: کارگران، سربازان و […]